Dagens kallares prioritering

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

at-Tawhîd Awwalan, sid. 8-11

Så som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) behandlade det första förislamiska samhället ska alla dagens kallare behandla dagens missförstånd om trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh. De ska behandla sin pinsamma situation med samma sorts medicin. Begrundar vi bara Allâhs (´azza wa djall) ord inser vi hur klar och tydligen den saken är:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

I ALLÂHS sändebud har ni ett gott föredöme för alla som ser fram mot Allâh och den Yttersta dagen.”1

Vårt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är ett gott föredöme för alla muslimer för att lösa dagens problem, alltid och överallt. Det fordrar att vi börjar på samma sätt som vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), nämligen att vi korrigerar först och främst muslimernas dogmer som har förstörts, därefter deras dyrkan och därefter deras uppföranden. Med det menar jag inte att de sistnämnda frågorna ska distanseras från varandra, utan jag understryker bara vad muslimerna ska måna riktigt mycket om. Med muslimerna åsyftar jag såklart kallarna, eller rättare sagt de lärde. Ty tyvärr inkluderas alla muslimer till dagens kallare. Även om deras kunskap om islam är ytterst knapp inkluderar de sig själva till islamiska kallare. Principen säger att den som saknar något kan inte heller ge något. Idag vet vi hur det finns miljontals så kallade kallare vid namn ”Djamâ´at-ud-Da´wah” eller ”Djamâ´at-ut-Tablîgh”. Det till trots är merparten bland dem som Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

Men de flesta bland dem vet inte.”2

Det är allom bekant att de ignorerar den första av de tre grunderna helt och fullt, nämligen dogmen, dyrkan och uppföranden. De ignorerar att korrigera det sändebudet och alla andra profeter (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) började sina kall med som Allâh (ta´âlâ) klargjorde när Han sade:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma: ”Dyrka Allâh och håll er borta från överskridning!”3

De bryr sig inte om denna grundläggande grund och islams första pelare, vilket är allmänt känt bland alla muslimer. Det första sändebudet Nûh (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade till denna grund nästan tusen år. Alla vet att de tidigare föreskrifterna inte var lika detaljerade som vår religions domar, ty vår religion är den sista föreskriften och religionen. Trots det tillbringade Nûh (´alayhis-salâm) 950 år åt att kalla människorna till dyrkan av Allâh allena varvid hans samfund svarade med:

لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

Låt oss aldrig överge våra gudar – varken Wadd, Suwâ´, Yaghûth, Ya´ûq eller Nasr!”4

Det bevisar att det viktigaste en kallare till sann islam alltid börjar med är att kalla folket till dyrkan av Allâh allena. Det är betydelsen av Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Håll fast vid din kunskap att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”5

133:21

26:37

316:36

471:23

547:19