Dagens kallare försummar detta

När flickan fick frågan ”Var är Allâh?”, svarade hon:

Ovanför himlen.”

Följaktligen vittnade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att hon är troende. Ty hon svarade utmed det som är välkänt i Qur’ânen och Sunnah. Stackars den vars tro inte intygas av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Stackars den som avfärdar det som enligt sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utgjorde ett bevis för tron. Jag svär vid Allâh att till den största olyckan som muslimerna har råkat ut för är att deras dogm har avvikit så mycket att de inte ens vet var deras Herre som de dyrkar och gör Sudjûd till är; är Han ovanför dem eller under dem, innanför dem eller utanför dem? Helt riktigt hade vissa tidigare lärda rätt när de sade:

Dessa människor har förlorat sin Herre.”

Trots det är de inte alls i närheten av villfarelsen som besitts av dem som dömer Allâh till obefintlighet när de säger att Han är varken uppe, nere…

Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Kriget mellan Ahl-ul-Hadîth och Djahmiyyah är större än kriget mellan de otrogna och muslimerna.”1

Trots sakfrågans storlek och den sträva oenigheten mellan Ahl-ul-Hadîth på ena sidan och Djahmiyyah, Mu´tazilah och andra förnekare på andra sidan, ser vi att de flesta kallarna idag knappt lägger någon vikt vid den eller liknande dogmatiska frågor. Du hör inte dem ta upp ämnet på privata sittningar, än mindre på allmänna sådana. De nöjer sig med att de kallade har en allmän tro.

1Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah, sid. 96