Dagens exorcism är en prövning

Fråga: Finns det föreskriven exorcism? Är det tillåtet att ta ut djinner?

Svar: Det är ju dagens prövning. Folk faller i överdrift och underdrift i den frågan, precis som i de flesta frågorna.

Föreskriven exorcism är ju naturligtvis tillåten. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) exorciserade ju al-Hasan och al-Husayn1 och många andra sjuklingar som han besökte eller som hämtades till honom. Han uppmuntrade till handlingen och sade:

”Den av er som kan gagna sin broder skall göra det.”

Men ni vet – om Allâh vill – att föreskriven exorcism utförs antingen via Qur’ânen eller också via autentisk och bekräftad Sunnah från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När en muslim exorciserar sin muslimske broder via Qur’ânen och Sunnah, så belönas hans tvivelsutan och likaså kommer den – om Allâh vill – att gagna sjuklingen.

Exorcism är alltså föreskriven. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog ut djinner ur besatta personer genom att läsa vissa Qur’ânen-verser. Det vi hör idag från vissa människor som har gjort exorcismen till ett levebröd har inte bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Jag anser att det yrket inte har något med föreskriften att göra. Jag anser det faktiskt vara en innovation. Ty de som arbetar med det kommer antingen att vara uppriktiga och säga att det vill ha belöning från Allâh (tabârak wa ta´âlâ) eller också gör de det för att belönas i det här livet istället för nästa. Angående det första fallet, så hamnar det under innovationerna som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd när han sade:

”Jag varnar er för nyheter. Ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse och varje villfarelse är i Elden.”

För att veta att det är en innovation att tjäna sitt levebröd på en dyrkan räcker det att veta att de första generationerna inte gjorde så. Härmed passar jag på att säga:

Allt gott ligger i att följa de tidigare

och allt ont ligger i det som de senare har innoverat

Angående den som gör det för världsliga ändamål, så stämmer yrket inte alls överens med föreskriften. De som praktiserar det kommer inte att hålla sig till föreskriften. De kommer exempelvis inte att nöja sig med Qur’ân-läsning. Det är allmänt känt och behöver inte förklaras. Ibland kan de använda sig av hårda slag och till och med av elstötar. Slutligen börjar alla möjliga syndare och andra ge sig in i det.