Dagens ekonomi

Hela världens muslimer är såklart skyldiga att samarbeta om en ekonomi som himlarnas och jordens Skapare tillåter och utmed Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. På så sätt kommer både de föreskrivna inkomstkällorna och de enligt föreskriften tillåtna investeringarna att kännas vid. Dagens ekonomi tillåts nämligen inte av den givmilda föreskriften. Ty de som har organiserat den är inte muslimer. Du finner ingen handel i banker eller företag vara tillåten enligt föreskriften. Det beror på att de antingen är byggda på ränta eller också risktagande. I så fall är det inte tillåtet att handla med dem. Världens försäkringsbolag är ett exempel på det. Du kan knappt hitta något som undkommer ett risktagande. Det är bekräftat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd risktagande handel. De som idag tillåter olika former av försäkringar har fel. De har inget bevis för att de är tillåtna. Faktum är att de autentiska bevisen förbjuder dem – och Allâh vet bättre.