Dagens dockor är inte som på ´Â’ishahs tid

Publicerad: 2010-01-17
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ al-´Aqîdah, sid. 679-680

 

Fråga: Vissa lärda anser inte dockor höra till bilder. Är det korrekt?

Svar: Det är korrekt att undanta dockor från bilder. Men vilken typ av dockor är undantagna? Är det de från förr i tiden som inte hade dagens precisa avbildning? Dockorna förr hade varken ögon, läppar eller näsor vilket de har i dag.

Är då tillåtelsen med dockor allmän på så sätt att även dagens dockor är tillåtna? Det där är en fråga man bör fundera över.

Därför är det bättre att undvika dessa utspridda avbildningar och nöja sig med den gamla stilen.