Dagens Djahmiyyah känner till sanningen

Bönen, och i synnerhet fredagsbönen, bakom Djahmiyyah betyder inte att man inte anser dem vara otrogna. Det är dock obligatoriskt att ta om bönen om man inte kan be bakom någon annan än dem. Den kända rapporteringen från Imâm Ahmad är att det inte är tillåtet att be bakom dem.

Däremot kan man skilja mellan personen som har fått reda på sanningen och hädar om han ignorerar den och personen som inte känner till den. Den åsikten tenderar Shaykh-ul-Islâm till inom frågor som kan vara otydliga för vissa människor.

Baserat på denna åsikt har dagens Djahmiyyah fått reda på sanningen. Bevisen är uppenbara och de har fått reda på vad Ahl-us-Sunnah tror på. Profetens hadîther har blivit så pass kända, att den enda orsaken som får en att vända dem ryggen är stolthet och omedgörlighet, vilket är just det otron och hädelsen handlar om.