Dagens advokatyrke enligt al-Albânî

Fråga: Vad är domen för att arbeta i domstolar eller för advokatfirmor i ett land som styr med människostiftade lagar från Väst och inte med föreskriften?

Svar: Jag anser det inte vara tillåtet att arbeta som advokat i dag på grund av orsaken som frågeställaren nämnde. Det enda undantaget är om vi skulle föreställa oss ett mycket svårt fall som jag inte tror kan uppfyllas av någon som inte lever upp till två drag som är mycket sällsynta i dag:

1 – Advokaten skall ha studerat föreskriften baserat på Qur’ânen och Sunnah på samma sätt som han har studerat jordiska lagar. Bara detta är nästintill omöjligt att hitta. Advokaterna som studerar jordiska lagar lägger ned många år på det. När skall han ha tid till att studera föreskriften utmed Qur’ânen och Sunnah? Det är ju en plikt för varje lärd som vill anta en föreskriven dom.

2 – Advokaten skall vara ytterst from. När klienten ber honom försvara hans rättighet studerar han hans rättighet utmed de två kunskaperna som han besitter; Qur’ânen och Sunnah och juridik. Om han kan hitta ett lagligt sätt att förse klienten med hans rättighet utan att det motstrider hans kunskap om föreskriften, får han försvara honom. Enligt min uppfattning är det möjligt att han gör så ett eller två år. Sedan faller han i lustarna så att han låter bli att sträva efter sanningen, utan hänsyn till om det berör klienten eller honom själv. Han kommer att gå efter egennyttiga intressen.

Det är alltså mycket svårt. Därför säger jag att advokatyrket underordnat dagens lagar inte är tillåtet.