Dagen då endast Allâh existerar

al-Bukhârî1 och Muslim2 har rapporterat via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen kommer Allâh att greppa tag i jorden och vika himlen i Sin högra hand och säga: ”Jag är Konungen! Var är världens konungar?”

Muslim3 rapporterade från Ibn ´Umar, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Allâh kommer att vika himlarna på Domedagen. Därefter tar Han dem i Sin högra hand och säger: ”Jag är Konungen! Var är de tyranniska? Var är de stolta?” Därefter viker Han de sju jordarna. Sedan tar Han dem i Sin vänstra hand och säger: ”Jag är Konungen! Var är de tyranniska? Var är de stolta?”

´Abdullâh bin Muslim tittade på ´Abdullâh bin ´Umar när han berättade hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade. Han sade:

”Allâh kommer att ta tag i Sina himlar och jordar med Sina händer och säga: ”Jag är Allâh.”  Han kommer att föra ihop Sina fingrar för att sedan sträcka ut dem och säga: ”Jag är Konungen!”

Jag tittade på predikstolen och hur den skakade underifrån så att jag sade: ”Kommer Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att falla?”4

Dessa hadîther bevisar att Allâh (ta´âlâ) kommer att utplåna hela Sin skapelse. Därefter säger Allâh (´azza wa djall):

”Vem har det [obestridda] herraväldet denna Dag?”

På det svarar Han själv:

”Allâh, den Ende, Den som härskar över allt med oinskränkt makt.”

Syftet är att visa att Han (ta´âlâ) är ensam om makten då all propaganda och tillskrivning upphör. Då har makthavare och deras makt försvunnit. Då har varje tyrannisk och stolt makthavare och hans makt, propaganda och tillskrivning försvunnit. Detta är uppenbart och denna åsikt valdes av al-Hasan [al-Basrî] och Muhammad bin Ka´b [al-Quradhî] baserat på den fordrade betydelsen av:

”Jag är Konungen! Var är världens konungar?”

1 6947.

2 2787.

3 2788.

4 Muslim (2788).