Dagar som inte får fastas

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/620)

842 – Jag frågade min fader vilka dagar en person som fastar året runt inte får fasta. Han svarade:

De två ´Îd-dagarna samt Tashrîq-dagarna.”