Dadlar som allmosa betalas på

Fråga: Jag har en palmodling vars färska dadlar (الرطب) jag betalar allmosa på…

Svar: Allmosa betalas inte på färska dadlar, utan på mogna dadlar (التمر).