Dadlar och vatten i två månader

Muslim sade:

2972 – Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin Abî Hâzim berättade för oss, från sin fader, från Yazîd bin Rûmân, från ´Urwah, från ´Â’ishah som sade:

Vid Allâh, min systerson! Vi kunde uppleva tre nymånar, det vill säga två månader, utan att någon eld tändes i Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus.” Jag sade: ”Vad levde ni på, moster?” Hon svarade: ”På de två svarta: dadlar och vatten. Dock hade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Hjälpare till grannar som ägde boskap och det kunde hända att de skickade mjölk till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som i sin tur bjöd oss på den.”

2974 – Abût-Tâhir Ahmad berättade för mig: ´Abdullâh bin Wahb underrättade oss: Abû Sakhr underrättade mig, från Yazîd bin ´Abdillâh bin Qusayt, från ´Urwah bin az-Zubayr, från ´Â’ishah, profetens maka, som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött utan att någonsin ha ätit sig mätt på bröd och olja två gånger om dagen.”

2975 – Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: Dâwûd bin ´Abdir-Rahmân al-Makkî al-´Attâr underrättade oss, från Mansûr, från sin moder, från ´Â’ishah som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog medan folk mättade sig med de två svarta: dadlar och vatten.”

2976 – Muhammad bin al-Muthannâ berättade för oss: ´Abdur-Rahmân berättade för oss, från Sufyân, från Mansûr bin Safiyyah, från sin moder, från ´Â’ishah som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog medan vi mättade oss med de två svarta: dadlar och vatten.”