Dadlar med gurka för önskad viktökning

Ibn Mâdjah rapporterade att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

Min moder ville att jag skulle gå upp i vikt för att lämna över mig till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hon lyckades inte förrän jag började äta färska dadlar med gurka. Först då upplevde jag den finaste viktökningen.”1

an-Nasâ’î rapporterade:

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade gift sig med mig behandlade de mig på olika sätt. De gav mig att äta gurka med dadlar varvid jag fick det finaste hullet.”

Abû Nu´aym rapporterade i ”at-Tibb” från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) att det var profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som befallde hennes föräldrar att göra så.

1Ibn Mâdjah (3387). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (2701).