Då varnar Rabî´al-Madkhalî för en individ

Vad beträffar Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî, så är han en Sunnahs man. Han vågar varna för villfarelser. Han varnar för vissa människor. Dock varnar han inte för någon han inte vet har en osund metodik. Jag känner mannen väl. Jag känner honom och mannen innan honom benämnd Muhammad Amân al-Djâmî som var ursprungligen från Etiopien. Han studerade vid institutet i ar-Riyâdh och tog sin universitetsexamen från universitet. Det finns mycket gott i honom. Det råder inga tvivel om att ingen av oss är felfri, men som poeten sade:

Att en persons brister räknas upp räcker för att bevisa hans ädelhet

Dessa män är troslärans män. Man fruktar inte att de skall underlätta för människorna saker och ting som leder till avguderi eller synder och lov och pris tillkommer Allâh. De är entusiastiska. Vissa kan vara hårda i sitt tal. Studenten skall se till att söka kunskap hos de lärda även om han inte är [oklart ljud] i vissa [oklart ljud].

Jag upprepar berömmet över Shaykh Rabî´ bin Hâdî sett till vår Shaykhs – och lov och pris tillkommer Allâh – [oklart ljud], böcker och möda i kallet. Han tog sin universitetsexamen från det islamiska universitet i al-Madînah och likaså från Vetenskapsinstitutet. Det är allmänt känt att i Vetenskapsinstitutet undervisas böcker som ”Kitâb-ut-Tawhîd” av Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, sedan ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah” och ”al-Hamawiyyah” av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och andra böcker. Det är väldigt stort. [Oklart ljud]… från fakulteten vid det islamiska universitet när vår Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz (rahimahullâh) var rektor.

Det finns som sagt mycket gott i mannen och lov och pris tillkommer Allâh. Vi ber Allâh att Han leder honom och er till det Han älskar och behagas av.