Då varnar Ahl-us-Sunnah för innovatören

al-Halabî sade:

”Jag upprepar att detta betyder inte att jag tar lätt på sanningen i frågorna som de har kritiserats för. Vi rentav klargör dem, fördömer dem, avvisar dem och annullerar dem. Dock skall allt det göras för deras eget bästa och med omtanke för dem så att de återvänder till sanningen som de motsäger oss och våra lärda om.”

Allt detta gör vi ju för deras eget bästa och med omtanke för dem och andra som luras av deras ord. När de vidhöll sina falskheter rådde Ahl-us-Sunnah dem dolt och offentligt. Om de vidhåller sina synder och vägrar att ta emot råd, är det obligatoriskt för Ahl-us-Sunnah att klargöra deras falskheter och avslöja dem så att ingen luras av dem. Det är inte tillåtet för någon från Ahl-us-Sunnah att tiga om deras falskheter på grund av favorisering, lirkning eller något annat.