Då uppstår ad-Dadjdjâl

Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Naysâbûrî (d. 261)

al-Musnad as-Sahîh (2900)

2900 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från ´Abdul-Malik bin ´Umayr, från Djâbir bin Samurah, från Nâfi´bin ´Utbah som sade:

Vi var tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i ett slag. Ett folk västerifrån hade kommit till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De var iklädda yllekläder och ställde sig vid en kulle. De stod upp och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt ned. Jag intalade mig själv att ställa mig mellan dem och honom så att de inte mördade honom. Därefter tänkte jag att han kanske förde en privat diskussion med dem. Jag kom i alla fall dit och ställde mig mellan dem och honom. Jag kommer ihåg att han sade fyra saker som jag kan räkna upp på mina fingrar. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ni kommer att gå ut i krig på Arabiska halvön, varvid Allâh erövrar den. Därefter perserna, varvid Allâh erövrar dem. Därefter kommer ni att gå ut i krig mot romarna, varefter Allâh erövrar dem. Därefter kommer ni att gå ut i krig mot ad-Dadjdjâl, varefter Allâh erövrar honom.” Djâbir! Vi anser inte att ad-Dadjdjâl uppstår förrän Rom har erövrats.”