Då upprepade profeten sitt tal tre gånger

al-Bukhârî sade:

95 – ´Abdah bin ´Abdillâh as-Saffâr berättade för oss: ´Abdus-Samad berättade för oss: ´Abdullâh bin al-Muthannâ berättade för oss: Thumâmah bin ´Abdullâh berättade för oss, från Anas som berättade att:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade upprepa sitt tal tre gånger när han talade så att han skulle förstås. Och när han träffade någon hälsade han på dem tre gånger.”

Det bevisar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade som vana att upprepa sitt tal tre gånger om han inte förstods. Detsamma gjorde han när han hälsade på någon som inte hälsade tillbaka. Det finns även bevis för att man ber tre gånger om att få komma in till någon. Det finns många frågor som har förknippats med siffran tre. Dock hör det inte till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning att alltid upprepa något tre gånger; i så fall skulle han säga allting tre gånger. Det gjorde han inte. Han upprepade något tre gånger när han inte hade blivit förstådd.