Då uppnås dygden med Shawwâls fasta

Fråga: Är det dygdigt att fasta sex dagar i Shawwâl? Skall de fastas i följd eller uppdelade?

Svar: Ja, det är det. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med att fasta sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”1

Lägg märke till att dygden uppnås inte förrän hela Ramadhân har fastats. Således måste personen som mist dagar i Ramadhân fasta dem innan han tar sig an att fasta sex dagar i Shawwâl. Annars uppnås inte belöningen, oavsett om fastan är korrekt eller inte. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den…”

Den som har mist dagar i Ramadhân har fastat en del av Ramadhân och inte Ramadhân.

Dessa sex dagar får fastas såväl uppdelade som i följd. Att fasta dem i följd är emellertid bäst, dels för att det påskyndar goda handlingar, dels för att man undkommer förseningar som kan sluta med att fastan uteblir till fullo.

1Muslim (1164).