Då upphör Talbiyah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/732-733)

979 – Jag hörde min fader säga:

När gryningen har infallit, ber vallfärdaren Fadjr med imamen om så är möjligt. Därefter står han och åkallar. Innan soluppgång beger han sig mot Minâ samtidigt som han läser Talbiyah. När han kommer fram till Minâ och ska börja stena pelarna, slutar han läsa Talbiyah.”

980 – Jag frågade min fader om vallfärdaren ska läsa Talbiyah till dess att han ska stena pelarna. Han svarade:

Ja.”

981 – Min fader berättade för mig: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från Ibn Djuraydj: ´Atâ’ underrättade oss, från Ibn ´Abbâs som sade:

al-Fadhl bin ´Abbâs satt bakom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på ett riddjur…”

´Atâ’ sade:

Ibn ´Abbâs underrättade mig att al-Fadhl underrättade honom att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste Talbiyah fram till steningen.”1

1Ahmad (1/210), al-Bukhârî (1685) och Muslim (1281).