Då upphör Sûfiyyahs dyrkelse

Bland Sûfiyyahs dyrkare finns panteister som tror på att Skaparen inkarnerar Sig i skapelsen och att det är möjligt för Honom att inkarnera Sig i en människa, ett rovdjur och andra varelser. När dessa panteister ser en vacker människa säger de:

”Måhända har Allâh inkarnerat Sig i henne.”

De tenderar till att förkasta föreskrifter. De påstår att människan är inte ålagd plikter eller dyrkan när hon väl har kommit fram till Allâh.