Då tillhör missfärgade flytningar menstruationen

Mardjânah, ´Â’ishahs slavinna, sade:

”Kvinnorna brukade skicka bomullstussar till henne innehållande gula utsöndringar varpå hon sade: ”Ha inte bråttom förrän ni ser genomskinliga flytningar.”1

Ingen annan än Ibn Hibbân har sagt att Mardjânah är pålitlig, men ´Amrah har rapporterat liknande från ´Â’ishah2.

Även om denna hadîth är en följeslagares uttalande, så har det samma dom som profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dito på grund av flera orsaker. Den starkaste orsaken är att den intygar om det underförstådda i Umm ´Atiyyahs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth:

Vi brukade inte anse det grumliga och det gulaktiga efter månadscykeln vara något.”3

Det är underförstått att de betraktade missfärgade flytningar innan renheten tillhöra månadscykeln. Det är majoritetens åsikt, säger ash-Shawkânî.

Förr brukade jag alltid anse att mens är endast det mörka blodet, sett till den uppenbara skildringen i Fâtimah bint Hubayshs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth4. Under tiden som jag höll på att skriva dessa kommentarer insåg jag att as-Sayyid Sâbiq har rätt och att även de rödaktiga, gulaktiga och missfärgade flytningarna innan renheten tillhör månadsblödningarna, med tanke på de två omnämnda hadîtherna.

Jag tycker inte heller att det finns någon paradox mellan dem och Fâtimahs hadîth. Fâtimahs hadîth handlar om kvinnan vars menstruationsblod avlöses av blödningar. En sådan kvinna kan se skillnaden mellan blödningarna och menstruationsblodet som är mörkt. När hon ser det mörka blodet slutar hon be. När hon ser det andra [ljusa blodet] ber hon. Hadîthen kan inte förstås på något annat sätt och Allâh vet bättre.

1al-Bukhârî (19).

2al-Bayhaqî (1/336) och dess berättarkedja är god.

3Abû Dâwûd (307).

4´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

”Fâtimah bint Abî Hubaysh kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Jag är en kvinna som inte blir ren. Skall jag sluta be?” Han sade: ”Nej. Det är en ven och ingen menstruation. När din månadsperiod kommer skall du sluta be. När din månadsperiod är över skall du tvätta bort ditt blod och be därefter.” (al-Bukhârî (306))