Då tillämpas Tawarruk

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/264-265)

377 – Jag frågade min fader om Tawarruk1 i bön. Han sade:

Ibn Humayds hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gör gällande att han satt i Tawarruk i fjärde Rak´ah.”

378 – Jag frågade min fader om Tawarruk i Fadjr och fredagsbön. Han svarade:

Man sitter inte i Tawarruk i Fadjr och fredagsbön, ty båda bönerna innehåller enkom en sittning.”

Jag sade till min fader:

ash-Shâfi´î säger att man ska sitta i Tawarruk på grund av den långa sittningen.”

Min fader svarade:

Det anser inte jag. Tawarruk tillämpas endast i böner som innehåller två sittningar. Även i ´Ishâ’ sitter man i Tawarruk, ty bönen består av två sittningar. Det anser jag.”

1Ibn ´Uthaymîn sade:

Tawarruk, som innebär att man sitter på vänster höft med vänster fot under höger lår och skenben medan högerbenet är upplyft, i bönen är Sunnah. Det fordrar att man breder ut sig lite.” (Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (22 B))