Då tas händerna upp i åkallan

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (27)

Fråga: De lärde säger att man bör ta upp händerna i åkallan, men jag har hört er säga att man inte ska göra det. Vad gäller?

Svar: De ska inte tas upp alltid. Ibland tas de upp, ibland tas de inte upp. Det finns inget bevis för att de ska tas upp efter obligatorisk bön. Det finns inget bevis att de ska tas upp efter bönekall. Åkalla utan att ta upp händerna. Vi följer bevis. Vi tar upp händerna i åkallan där det är rapporterat att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det. Under fredagpredikan åkallar predikaren utan att ta upp händerna. Det är innovation att han åkallar med händerna uppe så länge han inte ber om regn.