Då tar de till sig våld

Allâh (´azza wa djall) sade:

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ

De sade: ”Bränn honom och hämnas era gudar, om ni ändå skall göra något!”1

I den här versen nämner Han (djalla wa ´alâ) att när profeten Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade krossat sitt otrogna folk med bevis och slående belägg, tog de till sig våld och sade:

حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ

Bränn honom och hämnas era gudar, om ni ändå skall göra något!”

Det vill säga, att ni dödar deras fiende Ibrâhîm på det värsta sättet; bränning. Det nämns inte att de ville döda honom på något annat sätt. Däremot sade Han (ta´âlâ) att de sade:

اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ

Döda honom eller bränn honom!”2

Det är typiskt lögnaren att ta till sig våld mot sanningen när han krossas med bevis. Han (ta´âlâ) sade:

إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ

… om ni ändå skall göra något!”

Om ni verkligen skall stödja era gudar, så se till att välja ut det mest fruktansvärda sättet att dö på, nämligen bränning. Annars har ni inte stött dem som sig bör.

121:68

229:24