Då täcker sig kvinnan för den främmande pojken

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 567

Allâh (´azza wa djall) sade:

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء

”… eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet…”1

Det vill säga att pojkar som saknar urskiljningsförmåga får lov att titta på främmande kvinnor. Allâh (ta´âlâ) förklarade anledningen; de har ännu inget begrepp om kvinnlig nakenhet. Med andra ord har de ingen kunskap om kvinnlig nakenhet och de saknar lust på kvinnor. Det bevisar att kvinnan ska täcka sig för den urskiljningsförmögne pojken, ty han har begrepp om kvinnlig nakenhet.

124:31