Då stiger rika in i paradiset

´Allâmah Muhammad Shams-ul-Haqq al-´Âdhîmâbâdî (d. 1329)
´Awn-ul-Ma´bûd, sid. 2180

Abû Dâwûd sade:

4350 – ´Amr bin ´Uthmân berättade för oss: Abûl-Mughîrah berättade för oss: Safwân berättade för oss, från Shurayh bin ´Ubayd, från Sa´d bin Abî Waqqâs som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Jag hoppas att mitt samfund inte misslyckas hos min Herre då Han sinkar dem en halv dag.” Det sades till Sa´d: “Hur länge varar den halva dagen?” Han svarade: “500 år.”1

Det vill säga att jag önskar att mitt samfunds rika människor härdar på Samlingsplatsen när de ska betala räkenskap hos min Herre. Ty då kommer Han att sinka dem en halv dag från att stiga in i paradiset tillsammans med de fattiga. En halv dag syftar på nästa livs dag. Det sades till Sa´d bin Abî Waqqâs: “Hur länge varar den halva dagen?” Han svarade: “500 år.” Han grundade sin tolkning på Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

“Och en dag är för din Herre detsamma som tusen år så som ni räknar.”2

och:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

”Han styr skapelsens ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till Honom under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.”3

1 Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (4350).
2 22:47
3 32:5