Då stängs Qur’ânen av

Fråga: Jag lyssnar till Qur’ânen på radio och TV. Får jag stänga av den mitt i en vers eller måste jag stänga av den först när versen är slut?

Svar: Det är bäst att stänga av den när versen är slut. Det är bäst så.