Då spottas det under exorcism

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (804)

Fråga: Vad jag vet, så har det endast rapporterats att man spottar i samband med exorcism efter att man har läst kapitlen an-Nâs, al-Falaq och al-Fâtihah. Nöjer man sig med det eller spottar man efter vilket kapitel som helst i Qur’ânen?

Svar: Jag känner inte till något om det från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därför håller vi oss till det som vi känner till.

Fråga: Gäller samma sak beträffande bönen för den sjuke och att man endast sätter sin hand på honom när man läser det som har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i samband med att sätta handen på den sjuke?

Svar: Samma princip som den föregående.