Då slutar vänteperioden

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1158)

1594 – Han frågades om månadsperioder (الأقراء). Jag frågade min fader om månadsperioder åsyftar rena perioder eller menstruationsperioder. Han svarade:

Därom tvista Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.”

1595 – Min fader berättade för mig: ´Abdul-´Alâ berättade för oss: Bard berättade för oss, från az-Zuhrî, från ´Urwah, från ´Â’ishah som sade:

Vet ni inte vad månadsperioder är? En månadsperiod varar mellan två menstruationsperioder. Så fort en droppe kommer från en tredje menstruationsperiod, upphör hennes vänteperiod.”