Då slår sjuklingen ihop bönerna

Fråga: Är det tillåtet eller föreskrivet för alla sjuklingar att slå ihop bönerna?

Svar: Om utebliven hopslagning besvärar honom, slår han ihop dem. En faktor som tillåter hopslagning av böner är just sjukdom.