Då slår sjuklingen ihop bönerna

Fråga: Får alla sjuklingar slå ihop bönerna?

Svar: Om de besväras av att be bönerna i respektive tider, får de slå ihop dem.