Då slår sjuklingen ihop böner

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (104)

Fråga: Får alla sjuklingar slå ihop böner?

Svar: Om de besväras av att be dem i respektive tider. De ska inte slå ihop böner om de inte besväras.