Då skyddas du mot Satan

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min al-Qur’ân al-Karîm (1/315)

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att en man kom till honom varje natt och ville ha av välgörenheten som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade låtit honom ansvara för. Den tredje natten sade han: ”Jag kommer att ta dig till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).” Han sade: ”Låt mig vara. Jag skall lära dig några ord som Allâh kommer att gagna med. När du lägger dig skall du läsa hela Kursî-versen:

اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

”Allâh – det finns ingen sann gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare.”1

Du kommer hela tiden att ha ett skydd från Allâh och Satan kommer inte att närma sig dig förrän du går morgonen till möte.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Han har talat sanning för dig samtidigt som han är en lögnare.”2

Vissa människor läser versen samtidigt som de tvivlar på resultatet eller också bara för att prova. Sådana människor gagnas aldrig av den. Bara han som är övertygad om att läsaren begåvas med Allâhs skydd mot Satan gagnas av den. Detsamma gäller allt liknande som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade om. Det är alltså obligatoriskt att läsa versen och vara övertygad om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sanningsenlighet. Först då är ens tro fulländad och först då gagnas man av versen.

12:255

2al-Bukhârî (3275).