Då skriver han om Sayyid Qutb

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/536)

Fråga: Är din kunskap om Sayyid Qutb baserad på egen läsning eller på bröders information?

Svar: Din fråga är pinsam och skämmig. Ja, rentav idiotisk. Jag tror inte en Salafî ställer en sådan fråga. Jag skriver inget om Sayyid Qutb förrän jag vet vad hans ord består av. Ibland har jag tvekat tjugo år förrän jag beslutat mig för att kritisera honom1. Det vill säga först när hans ords betydelse har klargjorts för mig. Jag har inte skrivit en bokstav via andras intalning eller som svar på andras önskemål eller order. Jag skriver med dogmen som utgångspunkt.

Ett av deras rykten är just att de frågar om jag verkligen har läst Sayyid Qutbs alla böcker. Måste jag läsa Sayyid Qutbs alla böcker om jag ser att han förtalar en profet? Har någon satt det villkoret? Om jag märker att en individ ljuger, måste jag då läsa hela hans biografi innan jag uttalar mig? Sätter dessa samma villkor när de bekrigar Salafiyyûn? Var uppmärksamma på detta.

1Exempelvis sade han att Qur’ânen är Allâhs verk. Jag förstod att han åsyftade att den är skapad, men jag hade inte bråttom med att döma honom för det förrän jag läst hur han flera gånger vägrade erkänna att Allâh talar. Se ”Adhwâ’ Islâmiyyah ´alâ ´Aqîdati Sayyid Qutb wa Fikrih”, sid. 135-140.