Då skall ris ätas

414 – Muhammad bin Sa´îd bin Sabîh. Han har framfört flera saker från vår imam däribland:

”Jag var med Abû ´Abdillâh på en middag. De serverade ris. Då sade Abû ´Abdillâh: ”Ris är mer mättande om det äts i början av måltiden. Den förbränns dock bättre om den äts mot slutet av måltiden.”