Då skall det första fredagskallet lyda

När skall det första fredagskallet lyda? Det optimala är att ta hänsyn till människornas bästa.

Exempelvis säger vi inte att det skall lyda en kvart efter soluppgången. Att kalla på människorna så tidigt gör det bara svårt för dem.

Inte heller säger vi att det skall lyda några minuter innan Dhuhr eller så fort imamen börjar gå uppför predikstolen, vilket görs i vissa islamiska länder. Ett sådant böneutrop uppfyller naturligtvis inte alls syftet med det första böneutropet som är till för att påminna människorna så att de kan förbereda sig inför bönen.

Det bästa är det som praktiseras nu i Nadjd, nämligen 45-60 minuter innan det andra böneutropet.

Om det finns en person i en stad som praktiserar Sunnah till skillnad från en annan som inte gör det, skall muslimen se till att rätta sig efter den som har mer rätt frånsett om det leder till prövning som splittring eller besvär.