Då skall barnet befallas att be

Fråga: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Befall era barn att förrätta bönen när de är sju år och slå dem för den när de är tio år och skilj deras madrasser åt.”

Menas det att barnet skall ha fyllt sex år och gått in i det sjunde eller fyllt sju år och gått in i det åttonde?

Svar: När barnet har blivit sju år skall dess förmyndare befalla det bönen så att det vänjs vid den. Imâm Ahmad, Abû Dâwûd och al-Hâkim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Befall era barn att förrätta bönen när de är sju år och slå dem för den när de är tio år och skilj deras madrasser åt.”

Det betyder att barnet skall ha fyllt sju år och inte inlett det sjunde året.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdur-Razzâq ´Afîfî

´Abdullâh bin Ghudayyân

´Abdullâh bin Qu´ûd