Då skall barnet be Fadjr

Fråga: Skall barnet som är mellan 7 och 10 år behandlas allvarligt när det kommer till bönen eller skall det låtas vara i fred?

Svar: Nej, det skall inte låtas vara i fred. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Befall era barn att förrätta bönen när de är sju år och slå dem för den när de är tio år och skilj deras madrasser åt.”1

Fråga: Skall barnet väckas till Fadjr så att det ber samlingsbönen eller är det okej att det ber innan det går till skolan?

Svar: Du får inte låta barnet vara och det får inte utelämna bönen. Det måste gå upp och be med muslimerna. Sedan kan det sova efter bönen.

1Abû Dâwûd (495) och Ahmad (6756). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (1/266).