Då ses Allâh

När du sätter ord i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mun, som bekräftade att Herren ses på Domedagen, med hjälp av versen:

لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ

”Människans öga ser Honom inte, men Han ser allt vad ett människoöga kan se.”1

så gör du det med en person som fick ta emot den uppenbarelsen och förstod och begrep vad Allâh (ta´âlâ) menade med den. Samme person förklarade och klargjorde de båda frågorna tillräckligt nog. Abû Dharr frågade honom: ”Har du sett din Herre?” Det vill säga i det här livet. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade:

”[Det var] ett ljus. Hur skall jag se Honom?”2

Det berättade al-Hûdhî och andra för oss, från Yazîd bin Ibrâhîm, från Qatâdah, från ´Abdullâh bin Shaqîq, från Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Det är alltså betydelsen av:

لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ

”Människans öga ser Honom inte, men Han ser allt vad ett människoöga kan se.”

Det vill säga i det här livet. Men när han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om man kommer att se Honom på Domedagen sade han:

”Ja. Lika klart som du ser solen och månen när det är fullmåne.”

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde de båda betydelserna tvärtemot ditt påstående.

16:103

2Ibn Mandah i ”Kitâb-ut-Tawhîd” (770), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (474), Abû ´Awânah (1/146), Ahmad (5/157), at-Tirmidhî (3287), Muslim (178) m fl.