Då säger du ”Âmîn” bakom imamen

Fråga: När skall den ledde säga ”Âmîn” efter imamens Fâtihah-läsning? Skall han vänta på att imamen säger det?

Svar: Nej. När imamen är klar med al-Fâtihah säger han ”Âmîn”. Det är nämligen inga problem om han säger det innan imamen.