Då såg profeten bakifrån

31 – Allahs (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändebud sade:

Rätta till era rader och var kompakta. Jag ser er bakifrån.”1

Hadîthen bevisar ett av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppenbara mirakel då han kunde se bakifrån. Dock skall man veta att det gällde bara när han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad. För övrigt nämns inget i Sunnah att han kunde göra samma sak utom bönen – och Allâh vet bättre.

1al-Bukhârî och Ahmad.