Då reser sig samlingen upp till bön

al-Bukhârî sade:

22 – Kapitel om när folket ska gå upp då de ser imamen komma i samband med Iqâmah

638 – Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Hishâm berättade för oss: Yahyâ skrev till mig, från ´Abdullâh bin Abî Qatâdah, från hans fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När Iqâmah lyder ska ni inte resa er upp förrän ni ser mig.”1

Hadîthen bevisar att det kunde hända att Bilâl läste Iqâmah utan att ha sett profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han visste emellertid att han var närvarande, antingen på grund av att han rörde vid dörren, harklade sig eller också för att tiden var inne. De ledda ska dock inte resa sig upp förrän de ser imamen. Ty det är möjligt att Iqâmah lyder varefter imamen råkar ut för något som tvingar honom att återvända. Därför sade han:

När Iqâmah lyder ska ni inte resa er upp förrän ni ser mig.”

Numera skiljer sig vårt tillstånd från sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillstånd. Idag händer det att imamen kommer in i moskén och alla människor ser honom innan böneutroparen. Ska de även i detta fall resa sig upp när de ser imamen eller när Iqâmah lyder? De ska resa sig upp när Iqâmah lyder därför att imamen kan börja be frivillig bön, tala med någon och annat när han kommer in. I så fall ska människorna resa sig upp när Iqâmah lyder samtidigt som de ser imamen. Men om Iqâmah lyder och imamen inte har synts till, får de vänta tills de ser honom. Och om de ser honom innan Iqâmah, får de vänta tills Iqâmah lyder.

1Muslim (156).