Då reagerade Salaf mot Djahmiyyah

Din opponent! Om det är autentiskt att Abû Usâmah, Abû Mu´âwiyah och andra från deras gelikar föraktade tal om huruvida Qur’ânen är skapad eller inte, så gjorde de bara det för att endast en förnedrad liten skara tvistade om frågan bortom allmänheten och i skymundan. På den tiden höll allmänheten fast vid den första läran och den första dogmen. Således föraktade de diskussioner om ämnet, ty det var inte offentligt. De gjorde rätt. Men när dessa människor fick myndigheten med sig och offentliggjorde frågan och kallade allmänheten till den med hjälp av svärd och piskor och hävdade att Qur’ânen är skapad, fördömdes de av de kvarstående lärda. De beljög dem, gjorde Takfîr på dem, varnade människorna för dem och avslöjade deras agenda. Numera hade Djahmiyyah gått in i något som de brukade förbjuda. Våra kollegor fördömde den tydliga tron. De försvarade Allâh så att de inte skulle förtala Honom och förneka Hans egenskaper. De skyddade de svaga människorna så att de inte skulle fara vilse med dessa människors prövning.

143 – ´Alî bin Khashram skrev till mig att han hörde ´Îsâ bin Yûnus säga:

”Sitt inte med Djahmiyyah. Förklara för människorna deras fel så att de känner till dem och håller sig borta från dem.”

144 – Ibn-ul-Mubârak sade:

”Jag citerar hellre judarna och nasaréerna än Djahmiyyah.”

När Djahmiyyah började gå in i ämnet, offentliggöra det och hävda att Allâhs tal är skapat, fördömde Ibn-ul-Mubârak det, sade att den inte alls är skapad och att den som säger att:

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

”Jag är Allâh. Ingen sann gudom finns utom Jag.”1

är skapat är otrogen.

Ibn-ul-Mubârak föraktade att citera dem innan de hade uttalat sig offentligt. När de väl hade uttalat sig offentligt fördömde och förkastade han dem.

146 – Likadant sade Ibn Hanbal:

”Vi ansåg att man skulle vara tyst om det till dess att dessa offentliggjorde det. När de hade offentliggjort det blev vi tvungna att motsäga dem och avvisa dem.”

Abû Usâmah och Abû Mu´âwiyah sade inte att man skulle låta bli att avvisa Djahmiyyah efter att de hade offentliggjort sin prövning, spritt sin otro och kallat människorna till den så att människorna skulle vidhålla sin otro och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares lära dö ut. De menade att man inte skulle gå in i ämnet förrän de offentliggjorde otron. Vem hade begripit deras offentliggjorda bluff och manipulation om inte Allâh hade ärat muslimerna med folk som förkastar dem och avvisar deras otro? Är båda sidorna vilsna innovatörer? Är både han som utser Djahms ideologi till en ledande lära och tar initiativet att sprida den bland människorna och han som följer Sunnah och fördömer och förkastar den förste jämlika? Den som ser likadant på personen som fördömer innovationer och avvisar otro och personen som föreskriver dem enar det Allâh har delat på och delar på det Allâh har enat. En sådan person förtjänar inte att få sina ord hörda eller accepterade.

120:14