Då räknas missfallet till barnsängen

Fråga: En kvinna fick missfall för längesedan. Efter femton dagar frågade hon. Hon var inte säker på om missfallet hade fått en mänsklig skepnad eller inte. Först sades det till henne att be, vilket hon gjorde, sedan sades det till henne att hon inte får be.

Ibn ´Uthaymîn: Har missfallet kommit ut ur henne?

Frågeställare: Hon säger att kött kom ut.

Ibn ´Uthaymîn: Är hon inte säker?

Frågeställare: Hon är inte säker men hon är säker på att hon har fått missfall.

Ibn ´Uthaymîn: Hur länge var hon gravid?

Frågeställare: Kanske tre eller fyra månader.

Ibn ´Uthaymîn: I så fall räknas blodet till barnsängen. Om det har gått fyra månader är det tveklöst barnsäng.

Frågeställare: Hon har hört det, ja. Men hur skall hon göra med bönen?

Svar: Hon är inte ålagd att be. En kvinna skall inte be under barnsängen.

Fråga: Får hon be de andra bönerna under andra tider?

Svar: Nej. När en människa missar en bön skall hon be den direkt.

Fråga: Även om det handlar om många böner?

Svar: Det är bättre att be dem idag.

Fråga: Och om hon gör det?

Svar: Om hon gör det så är hon – om Allâh vill – inte ålagd något eftersom hon är okunnig. Den kunnige har dock en annan dom.