Då pressas likets mage

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/449)

632 – Jag läste för min fader som sade:

Likets mage ska inte pressas under den första tvättningen, utan under den andra. Liket ska tvättas tre gånger. Om något utsöndras ur hans kropp tvättar han det fem gånger. Om något utsöndras ur hans kropp igen tvättar han det sju gånger och inte mer.”