Då ökar Râfidhahs kall

En grupp av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah visade mig en bok som hade skrivits av en nutida Râfidhî. I den kallar han makthavare och andra okunniga människor till Râfidhahs, Imâmiyyahs, lära. Som vanligt har han fått hjälp av hedniska Bâtiniyyah som demonstrerar islam och döljer filosofiska sabiers tro som i själva verket har lämnat sändebudens tro. De ålägger inte islam och förbjuder inte heller andra religioner än islam. De anser att de olika religionerna är som de olika rättsskolorna och politikerna av vilka alla får följas. De säger att profetskapet endast är en form av rättvis politik som har föreskrivits för detta livs allmänna välfärd.

Denna typ ökar i mängd och blir synlig när okunnigheten och de okunniga råder på jorden samtidigt som det inte finns några kunniga om profetskapet som visar dess ljus som tar bort villfarelsens mörker och avslöjar dess lögn, avguderi och orimlighet.