Då nämner vi bra och dåliga sidor

Jag har nämnt några bevis för kritik och beröm, Djarh wa Ta´dîl, i förordet till boken ”al-Makhradj min al-Fitnah”. Även detta kassettband skall utgöra en serie av avvisningar av al-Ahdal. Sedan skall de tryckas till en bok om han inte ångrar sig i ett brev vari han förklarar att han har ångrat sig. Det hände ju när jag släppte kassettbandet ”Hâtibu Layl”; brodern som var skälet till bandet ursäktade sig och sade att han hade ångrat sig. Bara för det lät jag bli att göra kassettbandet till en bok. Annars kommer bandet att göras till en bok och den kommer att spridas bland alla muslimer, även om den här personen (al-Ahdal) är en stackare som inte förtjänar att nämnas. Han kommer inte att bli upphöjd för det. Det är vi som varnar för dem. De säger att man skall nämna bra och dåliga sidor för att de skall bli upphöjda. Dock nämner vi bra och dåliga sidor när det handlar om individer som Shaykh Ibn Bâz, Shaykh al-Albânî, Shaykh Ibn ´Uthaymîn, Shaykh ´Abdul-Muhsin al-´Abbâd och Shaykh Rabî´ bin Hâdî. När de gör dåligt ifrån sig, nämner vi både det och deras goda sidor. Detsamma gör vi med dessa ädla lärdas jämlikar.

Vad beträffar innovatörerna som kämpar för sina innovationer dag och natt, så låter vi hänsynslöst bli att nämna deras bra sidor.