Då måste ungdomarna fasta

Fråga: Vissa okunniga ungdomar tror att de ansvarar för sina handlingar först i sextonårs åldern. Trots att de kan bli könsmogna tidigare fastar de inte. Vad åligger dem? Måste de ta igen de missade åren?

Svar: Det är vanligt förekommande, framför allt bland kvinnorna då en flicka kan få sin månadscykel i tidig ålder. Könsmognaden är inte begränsad vid en ålder. Könsmognad sker via femtonårs åldern, könshår, utlösning och i flickornas fall även månadscykel. I så fall måste personen som har utelämnat fastan efter könsmognad ta igen den. De flesta i den åldern ber utan att fasta. En flicka kan få sin månadscykel och skämmas för att underrätta sin familj om det. Ibland fastar hon inte, ibland fastar hon under sin månadscykel. I båda fallen måste hon kompensera fastan. Om hon inte har fastat alls, måste hon ta igen hela månaden. Och om hon även fastade under sin månadscykel, måste hon ta igen det antalet dagar hon fastade under den.