Då måste resenär be fredagsbön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/407)

575 – [Min fader sade:]

Resenären är inte ålagd att be fredagsbön förutom om han kommer till en stad för att medverka i fredagsbönen.”