Då måste han varna för innovatören vid namn

Fråga: Beträffande personen som faller i olika innovationer i sina böcker och yttranden, är det ett  villkor att han har fått reda på sanningen för att man skall nämna honom, eller någon annan, som en innovatör?

Svar: Om den här personen är tillgänglig och människorna tar kunskap från honom och han kallar till det, måste man nämna hans namn. Annars finns det inget behov av det. Nämns endast åsikten som han har avvikit med och förklara att den är en villfarelse. Jag sade tidigare att det är bättre att nämna felet över lag än att peka ut personen. Men om det är så att människor tar från hans innovationer, kan det till och med vara obligatoriskt att nämna honom.