Då måste du nämna innovatörens namn

Fråga: Hör det till Salafs metodik att nämna namnen på dem som avviker från Qur’ânen och Sunnah för att varna människorna för dem?

Svar: Om människorna luras av dem och inte känner till dem och du är övertygad om att de har avvikelser, måste du nämna deras namn så att de inte litar på dem och tar kunskap från dem.